Privacybeleid

Brigitte Raas, eigenaar van Dansliefde is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens zoals hieronder beschreven.

Persoonsgegevens worden door cursisten of clienten zelf verstrekt bij aanmelding /inschrijving voor een van de diensten van Dansliefde, dit kan zijn een cursus, workshop, behandeling of kunstwerk betreffen..
Deze gegevens worden gebruikt om contact te onderhouden en te informeren over activiteiten en ontwikkelingen die binnen de praktijk plaatsvinden.

De informatie wordt als volgt verwerkt:

  • naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres en zorgovereenkomst worden digitaal en op schrift verwerkt enkel voor benodigde administratieve processen (lijsten van cursisten i.v.m. aanwezigheid en betaling, boekhouding en facturatie).
  • Geboortedatum en adres wordt bij ziekte of verjaardag gebruikt om een kaart te sturen.
  • Mailadres en app worden gebruikt voor mededelingen of wijzigingen van afspraken.
  • Contacten worden aangemaakt in mijn mobiel en app. Met naam, adres en telefoonnummer. Ze worden opgenomen in de groepsapp. En kunnen zichzelf op ieder moment verwijderen.
  • In outlook worden mailadressen toegevoegd, ook in groepen en gebruikt voor mailing (via bcc), waarvoor ieder zich op elk gewenst moment weer uit kan schrijven door een mail te sturen aan info@nl.
  • In de boekhouding worden alleen voornamen gebruikt van cursisten en bij zorgclienten naam, adres en BSN nummer.
  • Persoonlijke aantekeningen, gemaakt tijdens een cursus om de cursist te kunnen volgen in het proces, worden na de cursus verwijderd.
  • Bij medische aantekeningen over zorgclienten of bij behandelingen wordt alleen de voornaam gebruikt of de eerste letter van de voornaam om zo privacy te waarborgen. Deze gegevens worden alleen op schrift bewaard.

Wanneer een cursist zich uitschrijft, blijft deze in de mailinglijst, totdat ze opzeggen via de mail, deze mogelijkheid staat onder iedere nieuwsbrief. Ze worden uit de groepsapp verwijderd.

Dansliefde verwerkt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van gevraagde werkzaamheden. Verder zal zij alle maatregelen treffen die nodig zijn om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Denk daarbij aan het beveiligen van computer en website en het opbergen van de inschrijfformulieren.
Medische informatie wordt niet digitaal opgeslagen.

Dansliefde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk nodig is. Administratie en boekhouding blijven 7 jaar bewaard voor de Belastingdienst. Daarna worden ze vernietigd.

Cursist of client heeft altijd het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit kan worden aangevraagd via info@dansliefde.nl.

Persoonsgegevens worden natuurlijk nooit verkocht of doorgegeven aan derden.

Dansliefde maakt geen gebruik van cookies.

Mocht je vragen hebben, neem gerust contact met me op.

Brigitte Raas,
06 19020866